• VOOR 11.30 uur besteld morgen in huis*
  • verzendkosten max € 3.95
  • lage prijzen hoge kwaliteit!
Home » klantenservice » Bedenktijd/retour » retour formulier

 

formulier voor herroepingrecht*

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Mocht u de overeenkomst willen annuleren, stuur dan a.u.b. het volgende formulier terug met de producten, nadat u het volledig heeft ingevuld.


Aan: 

dogs & walks by kailey 

driehoefijzersstraat 49

4765 bh zevenbergschen hoek


Algemene voorwaarden m.b.t. het retourneren van producten

Artikel 6 - Herroepingsrecht Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan het bedrijf bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan het bedrijf retourneren, conform de door het bedrijf verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Voor diervoer geldt dat alleen onaangebroken voerverpakkingen kunnen worden geretourneerd. Gebruik het retourformulier in het geval u producten wilt retourneren.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal het bedrijf dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht Het bedrijf kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor de volgende producten:

a. die door het bedrijf tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop het bedrijf geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.